ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 18, 2007

ಸ್ವಗತ

ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ
ಬಯಕೆಗಳು ಪವಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮರಳುಗಾಡಿನಂತಿರುವ ಮನದಲಿ
ಓಯಸಿಸ್‍ಗಳಾಗಲು,
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುತ್ತಿವೆ.
ತನ್ನತನವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿವೆ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು, ಬೇಡವೆಂದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು
ಬೇಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿವೆ
ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಹಿತಕ್ಕಾಗಿ
ಆಗಲೂ ಈಗಲೂ ಬಯಕೆಗಳಾಗಿಯೇ
ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

-ಮಲ್ಲಿ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ಯುವಪ್ರೇಮಿ ಹೇಳಿದರು...

ಬಲು ಚಂದದ ಕವನ..
ಯದೆಯಾಳವ ಮೀಟಿದೆ..

ಬಯಕೆಗಳಿಗೇ ಜೀವ ತುಂಬಿ
ಜೀವಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನು ತುಂಬಿ
ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇ ಚೈತನ್ಯದ ದಾರೆಯರೇದಿರುವಿರಿ..!!

ಮನದೆಲ್ಲೊ ಮೊಲೆಯ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ
ಬದುಕ ದಾರಿ ತೋರಿರುವಿರಿ..!

ಬಹಳ ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಕವನ..

-ಯುವಪ್ರೇಮಿ

Unknown ಹೇಳಿದರು...

its a nice poem...